Voorlichting & training

 

Een gezonde en veilige werkomgeving is een kwestie van bewustwording, initiatief nemen en continuïteit. In al deze facetten speelt kennis echter een grote rol. Door middel van workshops en trainingen vergroot u als werkgever uw kennis over bijvoorbeeld veiligheid en het managen van ziekteverzuim. Tevens bieden wij trainingen over de omgang met stress en assertief communiceren voor werknemers, evenals een training gericht op een juiste houding achter het bureau.

 

Een greep uit het aanbod van workshops en trainingen van Vitalias

 

  • workshop leidinggeven en ziekteverzuim 

  • cursus stresshantering  

  • basiscursus preventiemedewerker 

  • workshop beeldschermwerk 

  • cursus assertiviteit 

 

Workshop leidinggeven en ziekteverzuim

Het uitgangspunt bij deze workshop is de regisseursrol die de leidinggevende heeft in het verzuimproces. De basisgedachte hierbij is dat werken in principe gezond is. Thuis blijven is alleen een optie als dit het herstelproces bevordert of als werken niet meer mogelijk is. De workshop geeft leidinggevenden beter inzicht in verzuim en het leert hen signalen rondom verzuim herkennen en preventief te handelen. Ook komen er verschillende vormen van verzuimgesprekken aan de orde. Leidinggevenden leren in deze workshop om te gaan met reacties van medewerkers.

 

Cursus stresshantering

In deze cursus leert u lichamelijke en emotionele reacties te herkennen die ongezonde stress veroorzaken. Ook leert u wat de oorzaken hiervan zijn. U krijgt methoden aangereikt om ongezonde stress te voorkomen of te verminderen. Zo neemt de kans op stressklachten af. Deze cursus is geschikt voor medewerkers die stress willen voorkomen, maar ook voor personeel dat er al last van heeft.

 

Basiscursus preventiemedewerker

Volgens de wet dient de preventiemedewerker deskundig te zijn op het gebied van bedrijfsrelevante arborisico's. Als u wilt weten wat dat precies inhoudt en u zich de benodigde kennis eigen wilt maken is de workshop voor u geschikt. De workshop helpt u de functie van preventiemedewerker zelfstandig in te vullen. De cursus is bedoeld voor die werknemers die de functie van interne preventiemedewerker gaan uitvoeren binnen een organisatie met een laag risico.

 

Workshop beeldschermwerk

Een workshop waarin voorlichting wordt gegeven over de gezondheidsrisico’s van beeldschermwerk. U leert meer over ‘goed zitten’ en de inrichting van uw  werkplek.  U kunt uw eigen werkplek analyseren, verbeteringen aanbrengen en uw werkhouding corrigeren.  Na deze workshop weet u hoe u de fysieke belasting tijdens het werken met beeldschermen kunt verminderen. 

 

Cursus assertiviteit

Deelnemers aan deze korte cursus leren op een assertieve en constructieve manier te communiceren. De ervaring leert dat, door het stellen van grenzen en het geven van effectieve feedback, de daadkracht wordt vergroot.

 

Meer weten over voorlichting & training?

Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer info?

bel ons: 046-7600055

mail ons: info@vitalias.nl