Wat heb jíj nodig om je eigen mensen in hun kracht te krijgen?

Vitalias Academie

 ‘Wat heb je nodig om je mensen in hun kracht te krijgen?’ en: ‘Wat heb jij zelf nodig om beter te kunnen worden in je werk en met plezier te werken?’  
De persoonlijke groei en professionele ontwikkeling van alle medewerkers zijn van wezenlijk belang om als organisatie te kunnen groeien en om mensen te kunnen binden in de huidige tijd en de organisatie klaar te maken voor de komende jaren waarbij vergrijzing, aanpak en aanpassing aan veranderende wereldbeelden veroorzaakt bv door  een pandemie als Covid19, klimaatverandering, globalisering en moderne communicatiemiddelen.
 

Kern:

De Vitalias Academie richt zich op het vergaren, structureren (lees ook: gestructureerd ontsluiten) en delen van kennis met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en het op de juiste manier leren gebruiken van deze kennis en vaardigheden door leidinggevenden, HR-management en directie/ ondernemers.  Wij  houden de kennis continu up-to-date en zorgen ervoor dat deze 24/7 bereikbaar is via alle bestaande moderne communicatiemiddelen.

Uitgangspunten