Medische keuringen/Duikers

 

Met een duikerskeuring signaleren we gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen. Voor beroepsduikers is een jaarlijkse medische keuring verplicht. Als duiker is de mentale en fysieke fitheid van groot belang. Onder water staat het lichaam onder hogere druk dan boven water.

 

Wat is het doel van deze keuring?

 

Sportduiken of scuba diving is een sport met risico's. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico's of hij of zij gezond is of niet. Een duikerarts met deskundigheid op duikmedisch gebied zal de duiker onderzoeken en de risico's bespreken. Vervolgens wordt bekeken of de onderzochte duiker specifieke en persoonlijke risico's heeft, of deze acceptabel zijn en hoe er zo verstandig mogelijk mee kan worden omgegaan.

Omdat er altijd wordt gedoken met een buddy, een duikpartner, zijn de persoonlijke risico's niet alleen van belang voor de duiker maar ook voor zijn of haar buddy. Het is in beider belang om gezond en fit te water te gaan, zodat duiker en buddy volledig op elkaar kunnen vertrouwen.

Bij veel duikscholen, vooral in het buitenland, wordt alleen een medische vragenlijst ingevuld. Hoewel elke duikkeuring met een vragenlijst begint, kan een vragenlijst alleen nooit een keuring vervangen. De vragenlijst kan geen risico's inschatten en uitleggen. Een duikerarts met deskundigheid op duikmedisch gebied kan wél de risico's verduidelijken en de noodzakelijk maatregelen om deze te verkleinen uitleggen. Soms zijn simpele maatregelen genoeg.

 

Inhoud van de duikmedische keuring voor sportduikers:

 • Anamnese, mede op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst;

 • Voor PADI duikers: PADI medische verklaring

 • Voor NOB duikers: NOB medische verklaring

 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk);

 • Lichamelijk onderzoek;

 • Longfunctie (FEV1, FVC, FEV1/FVC%, Flow - volume curve);

 • Gehoortest;

 • Onderzoek van de oren (trommelvlies, klaring);

 • Urine (eiwit, bloed, glucose);

 • Visus nabij en veraf, kleurenzicht;

 • Rust – ECG;

 • Inspanningsproef met ECG – en bloeddrukregistratie.

 

Wat is de werkwijze van deze keuring?

 

De keuring wordt uitgevoerd door een NVD-gecertificeerd duikerarts C.

De keuring duurt 45-60 minuten.

Indien u wordt goedgekeurd ontvangt u ter plaatse een internationaal erkende “fit to dive” verklaring en/of  een vermelding in uw logboek (NOB b.v.). Tevens ontvangt u een verslag van de belangrijkste keuringsbevindingen.

In toenemende mate vergoeden ziektekostenverzekeraars de duikkeuring in het aanvullend pakket. Neem hiervoor zelf contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Onze keuringsarts is bij de meeste zorgverzekeraars bekend als gecertificeerd duikerarts.

 

Geldigheidsduur van de keuring:

Het standaard advies is elke 2 jaar een nieuwe keuring te laten uitvoeren. In sommige gevallen wordt bij de keuring een advies gegeven deze termijn te verkorten. Een keuring is echter altijd een momentopname. Bij ziekte/ongeval, nieuwe lichamelijke klachten of nieuwe medicatie kan het verstandig zijn een nieuwe keuring of tussentijds consult aan te vragen.

 

Meer weten over onze keurings mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer info?

bel ons: 046-7600055

mail ons: info@vitalias.nl