Informatie voorziening Corona

18 Mar 2020

Geachte Werkgever,

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het corona-virus wordt iedereen geconfronteerd met de behoefte aan informatievoorziening omtrent o.a. preventie, risicofactoren en de mogelijkheid tot eventuele werkhervatting.

Indien er binnen uw bedrijf behoefte is aan informatie van de bedrijfsarts (denk onder andere aan werknemers die onder de risicogroep vallen, maar ook aan werknemers die vragen hebben of zich zorgen maken), willen wij u de gelegenheid bieden om in contact te komen met een van onze artsen. Mogelijk kunt u dit via de interne mail of intranet kenbaar maken aan uw werknemers.

 

Vitalias kan een spreekuur-blok voor uw werknemers plannen waarbij de A&O-er, verbonden aan uw bedrijf, een planning maakt zodat de bedrijfsarts telefonisch contact opneemt met de betrokkene. U krijgt dan een bericht met de planning van de tijden. 

 

Tevens worden we bij Vitalias geconfronteerd met het feit dat de behandeling van uw medewerkers stagneert of uitgesteld wordt. Dit is niet bevorderlijk voor het huidige en toekomstige herstel van werknemers en daarmee ook niet voor een voorspoedige werkhervatting. Vanuit Vitalias kunnen we binnen de wettelijke kaders en geldende maatregelen hierin tegemoet komen door het bieden van coachende of psychologische ondersteuning. Ook kunnen onze artsen extra adviseren en helpen waar nodig. Uiteraard in goed onderling overleg met u als werkgever.

 

Waar werkhervattingen worden belemmerd door de corona-pandemie kunnen we met u meedenken in verdere mogelijkheden binnen dan wel buiten het bedrijf, in deze tijden hebben we elkaar immers hard nodig.

 

Verder rest ons aan te geven de richtlijnen van het RIVM strikt te blijven volgen.

  

Veel sterkte in deze moeilijke tijden, 

 

 

namens alle medewerkers van Vitalias

Please reload

Actueel

Aangepaste openingstijden met carnaval

February 26, 2019

1/1
Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload