Medische keuringen/Kraanmachinist

 

Wat is het doel van deze keuring?


Afgeven van een schriftelijke verklaring van geschiktheid indien deze door de werknemer wordt verlangd (na invoering van het Arbobesluit op 1 juli 1997 is voor personen werkzaam met torenkraan, mobiele kraan en mobiele heistelling de geneeskundige verklaring niet meer wettelijk verplicht).

 

Wat is het doel van deze keuring?

 

Periodiciteit van dit onderzoek: Twee jaarlijks.

Inhoud van dit onderzoek

  • Anamnese, mede op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst;

  • Longfunctie (FEV1, FVC, FEV1/FVC%, Flow - volume curve);

  • Gehoortest;

  • Visus nabij en veraf, kleurenzicht

  • Lichamelijk onderzoek

 

Meer weten over onze keurings mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer info?

bel ons: 046-7600055

mail ons: info@vitalias.nl