Medische keuringen/Bodemsanering

 

Wat is de werkwijze van deze keuring?

 

Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

 

Wat is de werkwijze van deze keuring?


Toepassingsgebied
Werknemers die werkzaamheden uitvoeren in verontreinigde grond en verontreinigt (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering.

De uitvoeringsprocedure wordt ook gebruikt voor werknemers die werkzaamheden op terreinen van de chemische industrie dienen uit te voeren en daarbij blootgesteld kunnen worden aan toxische stoffen.

Een medisch onderzoek met betrekking tot arbeid met kankerverwekkende stoffen is pas zinvol indien er sprake is van een gezondheidsrisico, of wanneer dit risico te verwachten is. Aanbevolen wordt om in overleg met een arbodeskundige te inventariseren welke functies in aanmerking komen voor een medisch onderzoek.

Periodiciteit van dit onderzoek 
Het GPO wordt uitgevoerd als een werknemer voor het eerst werkzaamheden gaat verrichten waarbij blootstelling aan schadelijke stoffen mogelijk is. Vervolgens wordt hij jaarlijks onderzocht of op elk moment dat hij kenbaar maakt een vervolgonderzoek te willen ondergaan.

Inhoud van dit onderzoek

 

  • Anamnese, mede op basis van de door de werknemer ingevulde vragenlijst;

  • Lichamelijk onderzoek op geleide van anamnese;

  • Op indicatie biologische monitoring;

  • Biometrische bepalingen:

  • Longfunctie;

  • Urine (eiwit, bloed, glucose);

  • Bloed (ery’s, trombo’s, leuco’s, leucocytendifferentiatie, Gamma GT, ASAT, ALAT)

  • Bij fysiek zware werkzaamheden (m.n. T3-projecten) waarbij bijvoorbeeld wordt gewerkt in vloeistofdichte pakken in combinatie met ademhalingsbeschermings-apparatuur een inspanningstest t.b.v. conditiemeting te verrichten

 

Meer weten over onze keurings mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer info?

bel ons: 046-7600055

mail ons: info@vitalias.nl