Je bent hier:

"Arbeidshygienist"

Ieder aangesloten bedrijf bij Vitalias heeft, naast een vaste bedrijfsarts, een vast aanspreekpunt: een Arbeids- en Organisatie-specialist. Al onze Arbeids & Organisatiespecialisten (A&O’ers) hebben een beperkt aantal bedrijven in hun portefeuille. Onder aansturing van de toegewezen arts(en) (taakdelegatie) zorgen zij ervoor dat de processen soepel verlopen, dat er binnen de regels van de Wet Verbetering Poortwachter gewerkt wordt en dat de visie van Vitalias bewaakt wordt.

De A&O’ ers binnen Vitalias hebben ruime ervaring in de gezondheidszorg opgebouwd. Met hun achtergrond zijn ze in staat om te ondersteunen bij SMT’s, case-management gerichte processen, het begeleiden van driegesprekken die niet door de arts gedaan hoeven te worden en zijn ze vanuit hun eigen specialisme inzetbaar bij interventies.

Andre Kel

A&O-specialist
BIG: 69055689130

Marrieke Breuer

A&O-specialist
Drs. Gezondheidswetenschappen