Je bent hier:

Arbeidsdeskundig onderzoek, werkplek onderzoek

Vitalias kiest bewust voor het samenwerken met een onafhankelijk Arbeidsdeskundig adviesbureau (Advize). Wij kiezen voor hen omdat zijn voor ons en onze klanten altijd klaarstaan en op een praktische manier meedenken. De arbeidsdeskundigen van Advize leveren een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden van de (verzuimende) werknemer. Alle mogelijke stappen en scenario’s  van re-integratrie worden door hun onderzocht en uiteengezet in een adviesrapport. Arbeidsdeskundigen leveren heldere en concrete adviezen vanuit een onafhankelijke weging van belasting versus belastbaarheid van mensen in hun werk. 
 
Samen met het advies van onze bedrijfsartsen/ Arbospecialisten worden reële/ haalbare doelen gesteld. Het is daarbij belangrijk dat er zo snel mogelijk uitspraken worden gedaan over welke taken en functies uitgevoerd kunnen worden door de verzuimende medewerkers. Is het oorspronkelijke werk nog passend of passend te maken? 

Mogelijke onderzoeken door Advize