Je bent hier:

Eenmaal in de spreekkamer hebben we samen al ergens de boot gemist...

Arbodienstverlening (>100 medewerkers)

Onze bedrijfsartsen/ A&O-specialisten werken allemaal vanuit hun eigen expertise binnen ons Vitalias-model. Zij werken samen met de leidinggevenden, HR-afdeling en directie om duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf te optimaliseren Veel verzuim is communicatie-, en gedragsgerelateerd. Ons model is er dan ook vooral op gericht om leidinggevenden, HR-afdelingen en medewerkers structureel goed met elkaar te leren communiceren en gedrag op een goede manier te kunnen analyseren.
 Kern van ons model:
Het begint bij het creëren van Aandacht & Vertrouwen in een Veilige Omgeving en werken aan het optimaliseren van  Eigenaarschap & Leiderschap, Vitaliteit, Groei & Ontwikkeling en Mobiliteit. 

– Astrid Hooghiem:  

Medisch Directeur, Bedrijfsarts & Eigenaar Vitalias –

Specialismen Vitalias