Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat onwetendheid kost

Vitalias Advies & Academie

Net zoals gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte, is een bedrijfscultuur meer dan enkel een set gedeelde normen en waarden. Het ‘wel’zijn van zowel individu als organisatie is geen constante maar een continu proces dat permanent aandacht nodig heeft. Vitalias Advies faciliteert begrip en stimuleert bewustwording op collectief niveau zodat organisaties zelfstandig kunnen groeien en ontwikkelen op basis van hun eigen potentieel. Kennis vergaren en delen is essentieel en doorslaggevend.
De persoonlijke groei en professionele ontwikkeling van alle stakeholders zijn van wezenlijk belang om als organisatie te kunnen groeien en nog belangrijker om mensen te kunnen binden in de huidige tijd en de organisatie klaar te maken voor de komende jaren waarbij vergrijzing, aanpak en aanpassing aan pandemiën als Covid19, globalisering en moderne communicatiemiddelen een steeds grotere rol gaan spelen.
 

Kern:

Vitalias Advies richt zich op het delen van kennis richting duurzame inzetbaarheid, het op de juiste manier leren gebruiken van deze kennis door de stakeholders en het continu up-to-date houden van deze kennis met behulp van moderne communicatiekanalen en -middelen.

– Anne Verbeeck:  Strategisch Adviseur & Senior Consultant Vitalias –