Medische keuringen/Ademluchtmasker

 

Bepalen van de medische geschiktheid voor het werken met adembeschermingsapparatuur op basis van perslucht.

 

Wat is het doel van deze keuring?

Als bij het uitvoeren van werkzaamheden sprake is van bijzondere gezondheidsrisico’s (slopen van asbest, werkzaamheden op terreinen en installaties van de chemische industrie, sommige werkzaamheden in riolen, offshore werkers...) kan het noodzakelijk zijn om met persluchtapparatuur te werken. In die gevallen is een gericht medisch onderzoek noodzakelijk om de geschiktheid voor dat werk te bepalen. 

 

> Wat is de werkwijze van deze keuring? 


Voor aanvang van de werkzaamheden en vervolgens:

 • Tot 39-ste levensjaar: eens per 4 jaar;

 • Boven 40-ste levensjaar: eens per 2 jaar;

 • Boven 50-ste levensjaar eens per jaar.

 

Inhoud van dit onderzoek

 • Anamnese, mede op basis van de door de werknemer ingevulde vragenlijst;

 • Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk in rust);

 • Longfunctie (FEV1, FVC, SVC, FEV1/FVC%, flow-volume curve);

 • Toonaudiogram (gehoortest);

 • Urine (eiwit, bloed, glucose);

 • Bloed (BSE, hemoglobine, creatinine, hb A1c, totaal + HDL cholesterol, gamma - GT);

 • Visus nabij en veraf, kleurenzicht

 • Lichamelijk onderzoek

 • Rust - ECG

 • Inspanningsproef (maximaaltest) met bloeddruk  - en ECG – registratie

 

Meer weten over onze keurings mogelijkheden?

Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer info?

bel ons: 046-7600055

mail ons: info@vitalias.nl