Lees hier onze informatievoorziening rondom de Corona situatie

Autonomie

Leg de focus op gedrag dat bij je past, speel geen spel, maak congruente keuzes, neem je eigen regie.

Het echte gesprek

Analyseer de situatie zoals die is, open en nieuwsgierig en in contact met het bedrijf en jezelf. Durf ‘het Echte Gesprek’ te houden.

Vitaliteit en Positieve Gezondheid

Los problemen op richting duurzame inzetbaarheid, mentaal en fysiek welbevinden, naar zingeving op persoonlijk gebied!

Aandacht & Vertrouwen

Aandacht & Vertrouwen zien wij als de basis van al ons handelen. Van hieruit ontstaat Groei & Ontwikkeling .

Leiderschap & Eigenaarschap

Nemen van verantwoordelijkheid door alle betrokkenen, het bevorderen van autonomie, en mobiliteit optimaliseren binnen de organisatie.

Groei & Ontwikkeling

Een bedrijf groeit als medewerkers en leidinggevenden individueel kunnen groeien in een veilige omgeving.

Onze aanpak:

het Vitalias-Model

Vitalias houdt de lijnen kort en de gesprekken persoonlijk. Met behulp van ons Vitalias-Communicatie-Gedrags-Model kunnen werkgevers, leidinggevenden en werknemers hun eigen struikelblokken herkennen, erkennen, bekennen en oplossen. In onze communicatie zoeken we oplossingen waar zowel werkgever als werknemer baat bij hebben en hun behoeftes en keuzes op elkaar worden afgestemd.  Vertrouwen, Aandacht, Openheid en Nieuwsgierigheid en de daaruit voortvloeiende Veiligheid houdt de mensen waarop uw bedrijf leunt tevreden en productief.  We maken vanuit kwalitatieve  en  kwantitatieve analyses ( o.a. PMO’s , RI&E’s)  een aanpak richting preventie en duurzame inzetbaarheid. 

  > Meer informatie

Onze interventie-boog

Bedrijfsartsen

Wanneer werknemers in uw organisatie ziek worden, is het belangrijk dat ze vervolgens gezond en op de juiste manier kunnen terugkeren op hun werkplek. Een goede, resultaatgerichte begeleiding van dit proces is daarom van essentieel belang. Onze bedrijfsartsen zijn allemaal gecertificeerde bedrijfsartsen of basisartsen die onder een van deze artsen werken in een verlengde arm-constructie.

 

> Meer informatie

Arbeidsdeskundigen

Nadat onze Bedrijfsarts een medische diagnose heeft gesteld en ook de medische beperkingen heeft aangegeven waar rekening mee moet worden gehouden, kan de Arbeidsdeskundige aan de slag met het analyseren van de gevraagde belasting in relatie tot de vastgestelde belastbaarheid die van belang is in de betreffende functie.

 

> Meer informatie

Arbeidspsychologen

Wanneer werknemers in uw organisatie ziek worden, is het belangrijk dat ze vervolgens snel kunnen terugkeren op hun plek. Een goede, resultaatgerichte begeleiding van dit proces is daarom van essentieel belang. Mèt oog voor de achtergrond van de werknemer alsmede een grondige kennis van de bedrijfscultuur en de heersende wensen en behoeften binnen de organisatie.

 

> Meer informatie

Maatschappelijk Werker

Veel arbeidsuitval gerelateerde problematiek vindt zijn oorsprong in de thuissituatie. Medewerkers kunnen een hoofd vol hebben met betrekking tot schulden of problemen terwijl ze de uitweg niet meteen zien. Pragmatische maatschappelijke ondersteuning werkt vaak heel effectief om uitval te voorkomen.

 

> Meer informatie

Coachingstrajecten

Onwetendheid, werkdruk, communicatieproblemen zijn slechts een paar voorbeelden waarom werknemers, leidinggevenden en/of werkgevers de plank bij elkaar mis kunnen slaan met uitval en daardoor economische schade als gevolg. Vanuit het Vitalias-model coachen we mensen om de vinger op de echte zere plek te krijgen en verbinding te realiseren in plaats van verwijdering. Daardoor kan langdurige uitval voorkomen worden.

 

> Meer informatie

Kerndeskundigen

Arbeidshygiënist: Iels den Dekker

Arbeids & Organisatiedeskundige: Max Vermeij

Hoger Veiligheidskundige: John Bleize

Verpleegkundigen

Binnen Vitalias werken we uitsluitend met BIG-geregistreerde Verpleegkundigen. Ondermeer bloeddruk-metingen, bloedcontroles, vingerprikken (glucose/ cholesterol metingen) kunnen door ons afgenomen worden waarbij er een sterke nadruk ligt op de preventie.

 

> Meer informatie

Spoor 2 begeleiding

Werkgevers hebben een verplichting om werknemers mee te begeleiden op zoek naar een nieuwe werkgever als de werknemer om gezondheidsredenen niet meer verder kan werken bij uw eigen bedrijf. Om dit traject te ondersteunen bieden wij een Spoor 2 begeleiding aan. Wij zoeken samen met de uitgevallen werknemer een passende nieuwe baan.

 

> Meer informatie

Fysiotherapeuten

Trans-Actionele Therapeuten

De Trans-Actionele Analyse geeft een zeer helder communicatiemodel weer waarmee onze psychotherapeuten snel tot de kern kunnen komen van onderliggende problemen. Medewerkers maar ook Werkgevers en Leidinggevenden krijgen daardoor zelf inzicht in de onderliggende problematiek van de betreffende werknemer waardoor uitval beperkt kan worden en/of voorkomen kan worden.

 

> Meer informatie

A&O- Specialisten

In het Vitalias-Model is de rol van de Bedrijfsarts centraal. Daarnaast zetten we op ieder bedrijf een Arbeids- & Organisatie-specialist die samen met de HR-afdeling het proces coördineert waar nodig. Dit zorgt voor een betere opvolging van de Wet Verbetering Poortwachter, minder lange wachtrijen voor de Bedrijfsarts en nadruk op preventieve ondersteuning.

 

> Meer informatie

Contact

 

Oude Kerk 9
6176 AT Spaubeek

 

Mail: info@vitalias.nl

Bel ons: 045-2078015

Sales: frank@vitalias.nl

 

Vestigingen

 

Eindhoven

Heerlen

Maastricht

Venlo

Spaubeek